За контакти: 0892968684

Общи условия

Общи условия за използване на уебсайта www.sonoff.bg

 1. ОБЩО

www.sonoff.bg е сайт, управляван от [Вашият бизнес име], регистриран в България под номер [Бизнес регистрационен номер].

Условията за ползване се прилагат към всички посетители, потребители и други, които имат достъп до сайта.

 1. ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите са съгласни да не използват сайта за незаконни дейности или такива, които нарушават тези Общи условия.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и съответните регламенти за защита на данните в България.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху материалите, публикувани на този сайт, принадлежат на [Вашият бизнес име] или на трети лица, с които сме сключили договор.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Ние не носим отговорност за вреди, причинени от използването на нашия сайт или от невъзможността да се използва сайта.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да променяме тези общи условия по всяко време. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.

 1. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНА ВЛАСТ

За тези Общи условия и всякакви спорове, свързани с тях, се прилага законодателството на Република България. Всички спорове се разрешават от компетентните съдилища в България.

 1. КОНТАКТ

За въпроси или коментари относно тези Общи условия, моля, свържете се с нас на [вашата електронна поща] или на [вашата пощенска адрес].

Твоята количка
 • No products in the cart.
 • Share This
  0